Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28
Opublikowano: 2023-10-06

Tytuł projektu: Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Wykonawca: BUDIMEX S.A.

Inżynier Kontraktu: Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k.

Całkowita wartość Projektu: 44 377 734,36 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 29 037 336,12 PLN

Dotacja Gminy Sanok: 3 911 807,00 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 16.11.2021 r.

Data oddania do użytku: 6.10.2023 r.

Okres realizacji: 2017-2023

Ogólna charakterystyka projektu

Długość budowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 1,4 km

Lokalizacja projektu: powiat sanocki, gmina Sanok.

Wybudowany został nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 886 o długości ok. 1,4 km pomiędzy obwodnicą miasta w ciągu drogi krajowej nr 28 a rondem im. Z. Beksińskiego w Sanoku.

Zakres rzeczowy projektu

- budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej po nowym śladzie od km 0+000 do km ok. 1+397 (podstawowe parametry budowanej drogi: długość 1,40 km, klasa drogi: G, nośność: 115 kN/oś)

- przebudowa istniejącego ronda im. Zdzisława Beksińskiego w zakresie budowy nowego wlotu - włączenia budowanego odcinka DW 886 do drogi krajowej nr 28

- budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 108

- budowa dróg dojazdowych

- budowa mostu nad dopływem do Płowieckiego Potoku wraz z zabezpieczeniem koryta potoku

- budowa ścieżki rowerowej o szerokości 3 m z dopuszczeniem ruchu pieszych, stanowiącą dojście/dojazd do planowanej ulicy Śródmiejskiej i istniejącej ul. Śniegowej

- budowa zjazdów

- budowa przepustów

- budowa urządzeń ochrony środowiska (w tym przejść dla zwierząt)

- przebudowa infrastruktury technicznej

- budowa oświetlenia ulicznego

- budowa odwodnienia drogi

- budowa urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu

- wyburzenie budynków kolidujących z budowaną drogą

- inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takie jak kształtowanie i zabezpieczenia cieków, wycinka i nasadzenia zieleni

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: G

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR3

Cele projektu

Celem głównym projektu była poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz poprawa spójności komunikacyjnej regionu. W skutek realizacji projektu zwiększy się potencjał i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu sanockiego. Wybudowana droga umożliwia również lepsze połączenie centrum miasta z obwodnicą odciążając wewnętrzny układ drogowy.
 


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-11-29 14:03:07

Data modyfikacji: 2024-04-29 13:50:14

Wersja: 24

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2017-11-29 14:03:07
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-02-27 15:28:29
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-03-14 13:58:16
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-06-19 12:56:09
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-06-19 12:57:08
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-06-19 12:57:43
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-04-29 11:15:56
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-06 10:11:06
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-12 14:27:17
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-04 08:51:46
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-04 08:52:22
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-08 14:51:21
Podgląd
Wersja
13
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-20 13:37:42
Podgląd
Wersja
14
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-20 13:38:49
Podgląd
Wersja
15
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-01-14 09:15:12
Podgląd
Wersja
16
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2022-01-14 09:23:03
Podgląd
Wersja
17
Zmodyfikował
Marcin Gorniewski
Data modyfikacji
2023-01-24 08:09:22
Podgląd
Wersja
18
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2023-10-13 13:52:17
Podgląd
Wersja
19
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2023-10-13 13:54:07
Podgląd
Wersja
20
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2023-10-26 09:26:45
Podgląd
Wersja
21
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2023-10-26 11:40:46
Podgląd
Wersja
22
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2023-11-17 15:42:06
Podgląd
Wersja
23
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2023-11-17 15:44:15
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego