Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Inwestycje


Budowa drogi wojewódzkiej nr 869 pomiędzy autostradą A4 a DK9 i drogą ekspresową S19 - etap V

Opublikowano: 2023-10-03

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 od węzła „Rzeszów Zachód” do węzła „Jasionka” Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Świlcza oraz gminy Głogów Małopolski, w powiecie rzeszowskim w miejscowościac... czytaj wiecej

Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Specjalną Strefę Ekonomiczną Euro-Park Mielec i lotnisko Mielec

Opublikowano: 2024-03-11

Inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polega na opracowaniu dokumentacji projektowej zadania wraz z uzyskaniem decyzji ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) oraz realizacji robót budowlanych. Podstawą zadania jest opr... czytaj wiecej

Rozbudowa DW 986 wraz z budową wiaduktu w m. Ropczyce nad linią kolejową nr 91

Opublikowano: 2024-01-25

Inwestycja realizowana jest z uwagi na konieczność poprawy złego stanu technicznego istniejącego wiaduktu nad linią kolejową nr 91. Wybudowany zostanie nowy wiadukt, położony równolegle do obecnie istniejącego. Stary wiadukt będzie służył użytkownikom do czasu od... czytaj wiecej

Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach droga wojewódzka nr 895 Uherce Mineralne – Orelec

Opublikowano: 2024-03-26

Inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polega na opracowaniu dokumentacji projektowej zadania wraz z uzyskaniem decyzji ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) oraz realizacji robót budowlanych. Podstawą zadania jest opr... czytaj wiecej

Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach – DW894 Polańczyk - Wołkowyja

Opublikowano: 2023-09-28

Inwestycja w realizowana jest w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach zadania zostanie opracowania dokumentacja projektowa (projekt budowlany, techniczny i wykonawczy) wraz z uzyskaniem decyzji o... czytaj wiecej

Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 na odcinku Sieraków-Harasiuki wraz z rozbudową i budową mostu na rzece Borowina

Opublikowano: 2023-01-17

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 858 polegającą na rozbiórce i budowie mostu na rzece Borowina w miejscowości Sieraków Nowy w km 23+217 wraz z dojazdami oraz wykonanie przebudowy bitumicznej nawierzchni od km 21+027 do km 24+460... czytaj wiecej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego