Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych


Od dnia 13 marca 2021r, w związku ze zmianą przepisów ustawy prawo o ruch drogowym, tutejszy Zarząd nie jest organem uprawnionym do  wydawania zezwoleń kategorii I.  Zgodnie z art.64b ust.3 w/w ustawy zezwolenia kat I wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu.

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 marca 1997 r. ( Dz. U. 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) w szczególności art. 64 tej ustawy

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2021r. poz. 212).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)