Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Specjalista – Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Rzeszów dn. 20.04.2023 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Specjalista – Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle
………………………………………………………….
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru 15/2023 (z terminem składania ofert do 28.03.2023 r.) na ww. stanowisko została wybrana

Pani Anna Hejnar zam. Wrocanka

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Hejnar spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że w/w kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje i umiejętności do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem.

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2023-03-16 16:33:02

Data modyfikacji: 2023-04-20 14:02:34

Wersja: 5 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2023-03-16 16:33:03
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2023-03-16 16:35:08
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2023-03-16 16:37:40
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2023-04-07 08:28:34
Podgląd