Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Specjalista – Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle


Wersja: 4

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2023-04-07 08:28:34


Specjalista – Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów, dnia 06.04.2023 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Specjalista – Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się dwóch kandydatów spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Nr 15/2023 z terminem składania ofert do dnia 28.03.2023 r.

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Anna Hejnar Wrocanka
2. Piotr Rudyk Przysieki