Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Sprawozdania finansowe


Niedostępne cyfrowo raporty z systemu BeSTia.

Sprawozdania finansowe za rok 2023

BILANS

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA DODATKOWA


Sprawozdania finansowe za rok 2022

BILANS

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA DODATKOWA


Sprawozdania finansowe za rok 2021

BILANS

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA DODATKOWA


Sprawozdania finansowe za rok 2020

BILANS

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA DODATKOWA


Sprawozdania finansowe za rok 2019

BILANS

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA DODATKOWA


Sprawozdania finansowe za rok 2018

BILANS

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA DODATKOWA


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-05-08 10:38:35

Data modyfikacji: 2019-05-08 11:17:47

Wersja: 21 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2019-05-08 10:38:36
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2019-05-08 10:46:50
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2019-05-08 10:47:08
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2019-05-08 10:49:34
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2019-05-08 11:13:57
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2019-05-08 11:17:47
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2019-05-08 12:40:00
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2019-05-08 12:57:48
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2019-05-08 12:59:33
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2019-05-08 14:47:52
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2020-05-06 20:12:05
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-12-08 12:23:26
Podgląd
Wersja
13
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-12-08 12:24:08
Podgląd
Wersja
14
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-12-08 12:24:53
Podgląd
Wersja
15
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2021-05-04 10:09:34
Podgląd
Wersja
16
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2021-05-07 10:40:57
Podgląd
Wersja
17
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2022-05-10 11:26:35
Podgląd
Wersja
18
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2023-05-05 07:19:13
Podgląd
Wersja
19
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2024-05-09 11:09:04
Podgląd
Wersja
20
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2024-05-09 11:17:56
Podgląd