Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Referent – Wydział Zamówień Publicznych


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Rzeszów dn. 20.09.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Referent – Wydział Zamówień Publicznych
………………………………………………………….
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru Nr 48/2022 (z terminem składania ofert do 09.09.2022 r.) na ww. stanowisko urzędnicze nie został wybrany żaden kandydat.

Uzasadnienie:

W terminie wskazanym na składanie aplikacji kandydackich wpłynęły dwie oferty które nie spełniały wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu.

Nabór Nr 48/2022 został zakończony bez rozstrzygnięcia.

Z-CA DYREKTORA
mgr inż. Edyta Łozińska-Zubel


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2022-08-29 12:01:15

Data modyfikacji: 2022-09-21 14:29:59

Wersja: 3 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2022-08-29 12:01:17
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2022-09-21 14:27:22
Podgląd