Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Referent – Wydział Zamówień Publicznych


Wersja: 2

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2022-09-21 14:27:22


Referent – Wydział Zamówień Publicznych


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

Rzeszów, dnia 20.09.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

Referent – Wydział Zamówień Publicznych
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że na ww. stanowisko pracy wpłynęły dwie oferty które nie spełniały wymogów formalnych – ogłoszenie o naborze nr 48/2022 z terminem składania ofert do dnia 09.09.2022 r.

 

Z-ca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
mgr inż. Edyta Łozińska-Zubel