Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk
Opublikowano: 2020-10-08

Tytuł projektu: Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Konsorcjum firm:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. (Lider)

- Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. (Partner)

Inżynier Kontraktu: Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k.

Całkowita wartość Projektu: 54 050 479,45 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 45 828 185,71 PLN

Wartość dofinansowania z BP: 7 809 967,87 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 30.12.2015 r.

Data zakończenia robót budowlanych: 25.09.2020 r.

Okres realizacji: 2015-2020

Ogólna charakterystyka projektu

Długość budowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 6,17 km

Długość rozbudowywanego/przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej: 0,25 km

Lokalizacja projektu: powiat kolbuszowski, gmina Kolbuszowa, gmina Dzikowiec.

Przedmiotem projektu jest budowa obwodnicy miejscowości Kolbuszowej i Werynia o długości 6,17 km. Obwodnica będzie fragmentem drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Leżajsk.

Zakres rzeczowy projektu

- budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej o długości 6,17 km wraz z rozbudową odcinków dróg istniejących w rejonie połączeń z budowaną drogą

- budowa obiektów inżynierskich (wiadukt nad koleją, most nad rzeką Werynia)

- budowa jednopoziomowych skrzyżowań z drogami przecinającymi - jedno rondo, dwa skrzyżowania skanalizowane

- budowa zjazdów oraz dróg dojazdowych zapewniających dostęp do dróg publicznych

- budowa chodników w rejonie skrzyżowań (ul. Sawy i rondo)

- budowa układu odwodnienia drogi odpowiadającej warunkom decyzji środowiskowej oraz uwarunkowaniom terenowym

- budowa oświetlenia drogi

- budowa, przebudowa/rozbudowa lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej

- budowa wymaganych urządzeń ochrony środowiska

- wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: G

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR4

Cele projektu

Celem głównym projektu była poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz poprawa dostępności komunikacyjnej tych terenów i zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Wskutek realizacji projektu zwiększył się potencjał i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu - w wyniku realizacji projektu firmy mają znacznie lepsze warunki do funkcjonowania i rozwoju.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-06-19 15:23:33

Data modyfikacji: 2021-04-13 11:07:36

Wersja: 16

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-06-19 15:23:34
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-06-19 15:24:27
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-06-19 15:25:25
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-06-19 15:26:01
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-01-09 09:27:27
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-10-14 10:01:20
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-04-29 11:48:28
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Marcin Gorniewski
Data modyfikacji
2020-09-09 13:13:17
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-06 10:38:33
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-13 11:23:12
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-04 13:21:53
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-04 13:29:17
Podgląd
Wersja
13
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-04 13:48:33
Podgląd
Wersja
14
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-21 10:23:02
Podgląd
Wersja
15
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-04-08 11:23:32
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego