Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 4

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2018-06-19 15:26:01


Opublikowano: 2017-12-19

Tytuł projektu: Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk

Informacje ogólne

Wykonawca: konsorcjum - Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. Rzeszów (Lider), Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki (Partner)

Całkowita wartość Projektu: 52 066 452,25 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 44 256 484,38 zł

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 7 809 967,87 zł

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 30 grudnia 2015 r.

 

Ogólna charakterystyka projektu

Ponad 6-kilometrowa obwodnica Kolbuszowej i Weryni będzie przedłużeniem drogi wojewódzkiej nr 875. Nowa droga wpłynie m. in. na skrócenie czasu przejazdu samochodów, podwyższenie bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego, zmniejszenie dla mieszkańców i środowiska uciążliwości spowodowanych ruchem oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej regionu.

Zakres rzeczowy projektu

- budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej o długości 6,17 km wraz z rozbudową odcinków dróg istniejących w rejonie połączeń z budowaną drogą

- budowa obiektów inżynierskich (wiadukt nad koleją, most nad rzeką Werynia)

- budowa jednopoziomowych skrzyżowań z drogami przecinającymi - jedno rondo, dwa

skrzyżowania skanalizowane

- budowa zjazdów oraz dróg dojazdowych zapewniających dostęp do dróg publicznych

- budowa chodników w rejonie skrzyżowań (ul. Sawy i rondo)

- budowa układu odwodnienia drogi odpowiadającej warunkom decyzji środowiskowej oraz

uwarunkowaniom terenowym

- budowa oświetlenia drogi

- budowa, przebudowa/rozbudowa lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury

zewnętrznej

- budowa wymaganych urządzeń ochrony środowiska

- wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Cele projektu

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz poprawa dostępności komunikacyjnej tych terenów i zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Wskutek realizacji projektu zwiększy się potencjał i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu – w wyniku realizacji projektu firmy będą mieć znacznie lepsze warunki do funkcjonowania i rozwoju.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego