Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Radca prawny


INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

Rzeszów  dn. 30.03.2022 r.

 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

ul. B. Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Radca prawny

………………………………………………………….

(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru 9/2022 (z terminem składania ofert do 28.02.2022 r.) na ww. stanowisko nie został wybrany żaden kandydat.

Uzasadnienie:

Kandydaci, którzy uczestniczyli w postępowaniu kwalifikacyjnym, w ocenie Komisji rekrutacyjnej nie spełniają w zadowalającym stopniu wymagań i oczekiwań stawianych osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku, którego nabór dotyczył.

W związku z powyższym nabór 9/2022 nie został rozstrzygnięty.

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2022-02-17 15:28:19

Data modyfikacji: 2022-03-31 14:30:53

Wersja: 5 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2022-02-17 15:28:20
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2022-02-17 15:30:10
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2022-02-17 15:31:53
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2022-03-18 15:17:56
Podgląd