Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Referent/Starszy referent – Wydział Tras Rowerowych


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Rzeszów dn. 04.11.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Referent /Starszy referent – Wydział Tras Rowerowych
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru 57/2022 (z terminem składania ofert do 14.10.2022 r.) na ww. stanowisko zostały wybrane:

Pani Barbara Przybyło-Pacławska zam. Wola Rafałowska
Pani Agata Piątkowska-Rodzeń zam. Rzeszów

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wyżej wymienione osoby spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że ww. kandydatki posiadają odpowiednie predyspozycje i umiejętności do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku w naborze.

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2022-09-29 09:51:25

Data modyfikacji: 2022-11-04 14:50:12

Wersja: 3 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2022-09-29 09:51:26
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2022-10-31 13:43:30
Podgląd