Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Referent/Starszy referent – Wydział Tras Rowerowych


Wersja: 2

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2022-10-31 13:43:30


Referent/Starszy referent – Wydział Tras Rowerowych


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów, dnia 28.10.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Referent/Starszy referent – Wydział Tras Rowerowych
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się kandydatki spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze 57/2022 z terminem składania ofert do dnia 14.10.2022 r.:

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Agata Piątkowska-Rodzeń Rzeszów
2. Barbara Przybyło-Pacławska Błędowa Tyczyńska

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso