Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Hrebenne od km 37+142 do km 37+810 ul. Wyszyńskiego w miejscowości Lubaczów (odcinek od mostu do skrzyż. z DW 866)
Opublikowano: 2020-03-06

Tytuł projektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Hrebenne od km 37+142 do km 37+810 ul. Wyszyńskiego w miejscowości Lubaczów (odcinek od mostu do skrzyż. z DW 866)

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Hrebenne od km 37+142 do km 37+810 ul. Wyszyńskiego w miejscowości Lubaczów (odcinek od mostu do skrzyż. z DW 866) „Accessible Ukrainian-Polish borderland: joint actions for the modernisation of road infrastructure”

Umowa o dofinansowanie: PLBU.02.01.00-UA-705/17-00 z dnia 01.10.2018

Informacje ogólne

Lider: Road Service in Lviv Region (Służba Dróg w Obwodzie Lwowskim)

Partner: PZDW w Rzeszowie

Partner: Euroregion Karpaty – Ukraina

Całkowita wartość Projektu: 2 473 443,55 Euro

Dofinansowanie 90%: 2 226 099,20 Euro

Całkowite Środki PL: 150 033,55 Euro (630 140,91 zł)

Roboty budowlane: 120 000,00 Euro (ok. 504 000,00 zł)

Całkowita długość drogi: 668 m – odcinek drogi wojewódzkiej nr 867 od km 37+142 do km 37+810

Planowane zakończenie inwestycji: 2020 rok

Zakres rzeczowy projektu

Zakres planowanych robót:

- zwiększenie nośności konstrukcji nawierzchni drogi z 80 kN do 100 kN  poprzez:

mechaniczne frezowanie nawierzchni jezdni,

- ułożenie siatki wzmacniającej z przystosowaniem do współpracy
z warstwami bitumicznymi,

- wykonanie warstwy wiążącej grubości 4 cm z betonu asfaltowego odpornego na koleinowanie,

- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z mieszanki mineralnej asfaltowej,

- regulacja pionowa pokryw studni kanalizacyjnych i krat ściekowych,

- wykonanie oznakowania poziomego odblaskowego.

 


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-03-06 11:16:22

Data modyfikacji: 2022-01-25 11:19:42

Wersja: 19

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-03-06 11:16:23
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-03-06 11:16:49
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-03-06 11:18:40
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-03-06 11:18:55
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-03-06 11:19:20
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-03-06 11:19:32
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-03-06 11:20:33
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-03-06 11:25:35
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-03-06 11:26:55
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-03-06 11:34:07
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-03-06 11:37:41
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-03-06 11:39:24
Podgląd
Wersja
13
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-03-06 11:42:51
Podgląd
Wersja
14
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-03-06 13:25:08
Podgląd
Wersja
15
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-04-29 12:09:12
Podgląd
Wersja
16
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-06 10:46:21
Podgląd
Wersja
17
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-13 11:35:41
Podgląd
Wersja
18
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-20 12:43:35
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego