Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP nr 1404 R)
Opublikowano: 2018-11-27

Tytuł projektu: Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP nr 1404 R)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k.

Całkowita wartość Projektu: 17 309 870,09 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 14 686 452,22 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 14.09.2017 r.

Data zakończenia robót budowlanych: 29.10.2018 r.

Okres realizacji: 2017-2018

Ogólna charakterystyka projektu

Długość rozbudowywanego/przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej: 0,83 km

Lokalizacja projektu: powiat rzeszowski, gmina Tyczyn.

Inwestycja stanowi dowiązanie do realizowanej przez miasto Rzeszów rozbudowy ul. Władysława Sikorskiego. Dzięki modernizacji odcinka drogi wojewódzkiej - droga dwujezdniowa, czteropasowa ze środkową wyspą dzielącą - zlikwidowany został efekt tzw. „wąskiego gardła”, co usprawniło wyjazd z Rzeszowa w kierunku południowo-wschodnim, a po wybudowaniu obwodnicy południowej tj. odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 łączącego ul. Sikorskiego z drogą krajową nr 19 (ul. Podkarpacka), powstanie doskonały skrót z ominięciem centrum Rzeszowa dla pojazdów udających się w kierunku drogi ekspresowej S-19 a następnie autostrady A4.

Zakres rzeczowy projektu

- rozbudowa drogi do 4 pasów ruchu na odcinku o długości 0,83 km oraz dodatkowym pasem do skrętu w lewo do bazy MPGK

- rozbudowa skrzyżowania z ulicą Orkana - zmiana geometrii skrzyżowania, budowa dodatkowego pasa ruchu na wlocie ulicy Orkana i wylocie ulicy Grunwaldzkiej w kierunku centrum Tyczyna

- rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ulicą Stawową

- budowa mostu klasy A (nośność: 50 ton) wraz z infrastrukturą techniczną oraz zabezpieczenie koryta rzeki Strug

- budowa lewostronnej dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 2 m oraz obustronnych chodników (lewa strona: 1,5 m, prawa strona: 2 m)wzdłuż całego odcinka

- budowa (1 szt.) i przebudowa (2 szt.) zatok autobusowych

- przebudowa zjazdów indywidualnych publicznych

- budowa murów oporowych

- budowa kanalizacji deszczowej

- przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją

- demontaż istniejącej oraz budowa nowej sygnalizacji świetlnej

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: G

- przekrój poprzeczny: 1x4

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR4

Cele projektu

Główny cel projektu to zwiększenie dostępności miasta Rzeszowa i jego obszaru funkcjonalnego w zakresie infrastruktury drogowej poprzez poprawę powiązań układu komunikacyjnego miasta z siecią TEN-T. Realizacja projektu przyczyniła się lepszego skomunikowania obszaru funkcjonalnego stolicy województwa podkarpackiego z siecią dróg krajowych (DK 94), a pośrednio z siecią TEN-T (z węzłem drogi ekspresowej S19 Rzeszów-Świlcza i autostradą A4 Rzeszów-Zachód).


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-11-19 22:44:19

Data modyfikacji: 2021-04-13 11:15:38

Wersja: 21

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2017-11-19 22:44:19
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2017-11-19 22:45:53
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2017-11-30 14:26:02
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-02-26 09:18:42
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-02-05 11:15:02
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-02-05 11:18:47
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-02-05 11:22:02
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-02-05 11:22:32
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-02-05 13:34:44
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Marcin Gorniewski
Data modyfikacji
2019-09-12 13:47:03
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
Piotr Miąso
Data modyfikacji
2019-09-29 19:10:31
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
Piotr Miąso
Data modyfikacji
2019-09-29 19:24:43
Podgląd
Wersja
13
Zmodyfikował
Marcin Gorniewski
Data modyfikacji
2019-10-18 14:46:37
Podgląd
Wersja
14
Zmodyfikował
Marcin Gorniewski
Data modyfikacji
2019-10-23 10:03:58
Podgląd
Wersja
15
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-04-29 10:58:38
Podgląd
Wersja
16
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-04-29 10:59:10
Podgląd
Wersja
17
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-02 11:02:44
Podgląd
Wersja
18
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-02 11:59:14
Podgląd
Wersja
19
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-12 14:18:56
Podgląd
Wersja
20
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-20 13:52:52
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego