Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik etap II
Opublikowano: 2023-10-11

Tytuł projektu: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik etap II

Informacje ogólne

Projekt jest współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z siedzibą w Dębicy
Wartość projektu: 45 288 993,79 PLN
Wartość dofinansowania: 38 495 644,71 PLN
Inżynier kontraktu: KDI Sp. z o.o. Krosno
Realizacja: 2023-2025

Ogólna charakterystyka projektu

W 2022 roku ukończono przebudowę drogi na odcinku od Pantalowic do Pruchnika o długości 7,22 km. Etap II uzupełni modernizację 4 kilometrów drogi od Kańczugi do Pantalowic i ok. 1,8 km ulicy Jarosławskiej w Pruchniku.

Lokalizacja: powiat jarosławski i gmina Pruchnik.

Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa/rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 881 na dwóch odcinkach o łącznej długości 5,72 km. Po zakończeniu inwestycji, odcinki drogi wojewódzkiej objętej projektem spełniać będą parametry drogi klasy G.

Inwestycja obejmuje między innymi:
- Dostosowanie parametrów drogi do klasy G, nośności 115 kN/oś i kategorii ruchu KR3,
- Wykonanie chodników,
- Wykonanie ścieżki jednokierunkowej z możliwością ruchu pieszych na odcinku Łopuszka-Pantalowice,
- Rozbudowę wszystkich istniejących 15 skrzyżowań,
- Budowę zatok autobusowych,
- Wykonanie przejść dla pieszych,
- Budowę obiektów inżynierskich mostów i przepustów (wraz z budową mostu na rzece Mleczka w Kańczudze wraz z budową tymczasowego mostu objazdowego),
- Przebudowę dwóch przejazdów kolejowo-drogowych Przeworskiej Kolei Dojazdowej,
- Budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Cele projektu

Grupy docelowe realizacji projektu:

Grupę docelową projektu stanowią: mieszkańcy powiatu przeworskiego i jarosławskiego, a zwłaszcza gmin i miast Kańczuga i Pruchnik, między którymi przebiegać będzie planowana do modernizacji droga wojewódzka nr 881, turyści, przedsiębiorcy, a także wszystkie pozostałe osoby, które będą podróżować drogą. Projekt dotyczy rozbudowy drogi publicznej, czyli drogi z której korzystać, zgodnie z jej przeznaczeniem, może każdy.

Cele realizacji projektu i rezultaty:

Głównym celem projektu jest rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej środkowo - wschodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz usprawnienie komunikacji w regionie. Wskutek realizacji projektu zwiększy się również potencjał i możliwości rozwoju przedsiębiorczości i turystyki na terenie powiatów jarosławskiego i przeworskiego, a w szczególności gmin Kańczuga i Pruchnik. Parametry techniczne istniejącej drogi oraz jej zły stan techniczny obniżały bezpieczeństwo oraz komfort użytkowników. Podniesiona zostanie klasa drogi z Z do G co przełoży się na wyższą jakość korzystania mieszkańców i podróżnych.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2023-10-26 14:48:35

Data modyfikacji: 2024-07-09 15:43:07

Wersja: 14

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2023-10-26 14:48:36
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2023-10-26 14:53:28
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2023-10-26 14:54:01
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2023-10-26 14:58:34
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2023-10-26 15:00:12
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-19 14:01:13
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-19 14:22:49
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-19 14:23:45
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-19 14:30:15
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-19 15:25:10
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-23 15:13:53
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-05-17 13:36:11
Podgląd
Wersja
13
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-06-18 14:34:50
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego