Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Opublikowano: 2021-04-19

Tytuł projektu: Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo

Informacje ogólne

Odcinek 1 Budowa odgałęzienia od szlaku rowerowego Green Velo z kierunku Przemyśla (włączenie w m. Olszany) do Wołosatego (granica państwa).

Odcinek 2 Połączenie trasy rowerowej ze szlakiem Greenway Karpaty Wschodnie na odcinku Cisna - Ustrzyki Górne (część Wielkiej pętli bieszczadzkiej).

Szacowana wartość zadania: 5 555 500,00 zł.

Dotacja: 4 999 950,00 zł (85% środki UE w ramach Funduszu Spójności w ramach POPT 2014-2020 tj. 4 249 957,49 oraz 15% budżet państwa tj. 749 992,51)

Udział JST: 555 550,00 zł.
 

Zadanie zostało podzielone na 4 etapy:

ETAP I - odcinek Olszany – Hoszów, oraz sięgacz Huwniki – Kalwaria Pacławska

ETAP II – przebieg tras rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej 896 Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne

ETAP III - przebieg tras rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku Majdan – Ustrzyki Górne

ETAP IV – sięgacze trasy podstawowej; sięgacz Czarna – Michniowiec – Granica Państwa,  sięgacz Stuposiany – Muczne, sięgacz Ustrzyki Górne – Wołosate.

Planowana długość trasy, dla której będzie opracowana dokumentacja ponad 182,5 km

Cele projektu

Celem i planowanym efektem projektu jest wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2022-02-03 11:07:26

Data modyfikacji: 2022-02-03 11:07:26

Wersja: 1

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego