Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 9

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2020-10-05 12:08:24


Opublikowano: 2019-12-03

Tytuł projektu: Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów–Lubaczów–granica państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k.

Całkowita wartość Projektu: 35 797 426,74 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 28 966 315,40 PLN

Wartość dofinansowania z BP: 3 285 120,94 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 10.08.2016 r.

Data zakończenia robót budowlanych: 03.12.2019 r.

Okres realizacji: 2016-2019

Ogólna charakterystyka projektu

Długość budowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 3,4 km

Lokalizacja projektu: powiat lubaczowski, gmina m. Lubaczów, gmina Lubaczów.

Przedmiotem projektu była budowa obwodnicy miejscowości Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 o następujących parametrach: klasa drogi: G; nośność konstrukcji nawierzchni: 115 kN/oś; droga: jednojezdniowa, dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej; długość budowanej drogi : 3,4 km.

Początek inwestycji zlokalizowany jest w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Oleszyce - Hrebenne z drogą powiatową nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice oraz ul. Sportową gdzie powstało skrzyżowanie typu rondo. Koniec inwestycji zlokalizowany jest na istniejącym skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów - Granica Państwa (ul. Lwowska) z drogą powiatową nr 1680 R Lisie Jamy – Dąbrowa (ul. Wspólna), gdzie również zlokalizowano skrzyżowanie typu rondo. Na terenie inwestycji znajduje się ponadto koryto rzeki Lubaczówka.

Skrzyżowania typu rondo zostały także wykonane w km 1+301,10 na skrzyżowaniu obwodnicy z istniejącą droga gminną nr 104971R (ul. Mazury) oraz w km 2+343,75 na skrzyżowaniu obwodnicy z istniejącą drogą powiatową nr 1679R (ul. Sobieskiego). W km 1+883,90 na skrzyżowaniu obwodnicy z istniejącą droga gminną nr 10970R (ul. Lipowa) wykonano skrzyżowanie zwykłe.

Zakres rzeczowy projektu

- budowa czterech skrzyżowań typu małe rondo oraz jednego skrzyżowania zwykłego

- budowa czteroprzęsłowego mostu nad rzeką Lubaczówka z funkcją przejścia dla zwierząt (klasa A, nośność 50 ton)

- budowa przepustów o nośności 50 ton, w tym 5 przepustów w terenie zalewowym rzeki Lubaczówka

- budowa chodników dla pieszych oraz przebudowa istniejących chodników wzdłuż dróg dochodzących do projektowanych skrzyżowań

- budowa i przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych

- przebudowa zatok autobusowych

- przebudowa ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych na początku i na końcu inwestycji

- budowa odwodnienia drogi

- przebudowa i zabezpieczenia infrastruktury towarzyszącej

- budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego

- budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

- wyburzenia obiektów kubaturowych kolidujących z budowaną obwodnicą

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: G

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR4

Cele projektu

Podstawowym celem byla poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym. Realizacja projektu poprawiła układ komunikacyjny regionu i wyprowadziła ruch z centrum miejscowości Lubaczów. Zadanie to wpłynęło na poprawę spójności sieci drogowej i zniwelowało efekt jej fragmentaryzacji.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego