Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 7

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2020-11-06 09:59:44


Opublikowano: 2017-11-19

Tytuł projektu: Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 984

Informacje ogólne

Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 13 231 625,79 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 9 946 407,39

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 26 lipca 2017 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Obwodnica zostanie wyposażona w 7-metrową jezdnię (dwa pasy ruchu po 3,5 m każdy) z poszerzeniami na łukach poziomych oraz w rejonie skrzyżowań – dodatkowe pasy ruchu dla skręcających w lewo i prawo oraz obustronne pobocza o szerokości 1,25 m. Nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 984 o długości około 3,1 km rozpocznie się od skrzyżowania trójwlotowego w formie ronda. W ciągu obwodnicy powstaną kolejne trzy: w miejscu przecięcia z ulicą Wałową (droga powiatowa nr 1174 – rondo czterowlotowe), na skrzyżowaniu z ul. T Kościuszki (droga powiatowa nr 1173 – rondo czterowlotowe) oraz na końcu obwodnicy (włączenie do istniejącej drogi wojewódzkiej – rondo trójwlotowe).

Zakres rzeczowy projektu

- budowa jezdni drogi wojewódzkiej o szerokości 7 m oraz poboczy o szerokości 1,25 m
zgodnie z parametrami drogi klasy G

- budowa skrzyżowań z innymi drogami publicznymi (wojewódzkimi, powiatowymi)

- budowa i przebudowa chodników

- budowa dróg serwisowych

- budowa i przebudowa zjazdów publicznych

- budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych

- budowa i przebudowa istniejącego odwodnienia drogi (przepustów, rowów i kanalizacji deszczowej)

- budowa urządzeń ochrony środowiska zgodnie z uwarunkowaniami środowiskowymi

- przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci obcych

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

- wycinka kolidujących drzew i krzewów

- inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym, porządkującym

Cele projektu

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu. Przedsięwzięcie obejmuje budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 stanowiącej obwodnicę miasta Radomyśla Wielkiego wraz z odcinkami dowiązania oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych umożliwiających funkcjonowanie tej drogi.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego