Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 6

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2021-04-23 14:29:20


Opublikowano: 2021-04-23

Tytuł projektu: Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków

Projekt jest współfinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Informacje ogólne

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Nabór wniosków do pierwszego etapu trwał do 30 września 2020 roku.  W ramach programu Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich aktualnie realizuje projekt pn. "Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich Nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków".

Przyznane wsparcie przez Prezesa Rady Ministrów:                              100 000 000,00 zł

Szacowany koszt inwestycji wg Województwa Podkarpackiego:           114 479 000,00 zł

Zakres rzeczowy projektu

Wykaz zadań:

1. Przebudowa drogi woj. Nr 992 w miejscowości Świątkowa Wielka w km ok 37-819 do 37+995

2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 58+250 do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400 oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Barycz

3. Przebudowa drogi woj. Nr 989 na odcinku Strzyzów - Godowa w km ok 1+150 do 6+200

4. Przebudowa drogi woj. Nr 989 w miejscowości Lutcza w km ok 10+800 do 11+980

5. Przebudowa drogi woj. Nr 992 n aodcinku Grab - Ożenna w km ok    44+290 do 45+090

6. Przebudowa drogi woj. Nr 993 na odcinku Wola Cieklińska - Pielgrzymka w km ok 16+300 do 19+840

7. Przebudowa/rozbudowa drogi woj. Nr 877 w miejscowości Dylągówka w km ok 65+265 do 65+600

8. Przebudowa drogi woj. Nr 887 w miejscowości Szklary w km ok 33+240 do 34+060

9. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w km ok. 3+100 w m. Daliowa

10. Przebudowa drogi woj. Nr 835 w miejscowości Nozdrzec w km ok   192+630 do 193+430

11. Przebudowa drogi woj. Nr 835 na odcinku Wara - Niwistka w km ok 199+150 do 202+000

12. Przebudowa drogi woj. Nr 835 na odcinku Niwistka - Krzemienna w km ok 203+300 do 206+500

13. Przebudow drogi woj. Nr 835 w miejscowości Jabłonka w km ok 214+810 do 215+470

14. Przebudowa drogi woj. Nr 897 w miejscowości Wisłok Wielki w km ok 21+400 do 26+300

15. Przebudowa drogi woj. Nr 897 w miejscowości Wola Michowa w km ok 47+700 do 55+460 (7860mb) i km 56+660 do 58+756 (2096mb)

16. Przebudowa/rozbudowa drogi woj. Nr 895 w miejscowości Solina w km ok 12+650 do 12+700

17. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od km ok. 17+090 do km ok. 17+700 wraz zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Wołkowyja

18. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko – Baligród - Cisna wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w km ok. 36+400 w m. Cisna

19. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko – Baligród - Cisna wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w km ok. 36+400 w m. Cisna

20. Przebudowa/rozbudowa drogi woj. Nr 890 w miejscowości krościenko w km ok   24+570 do 24+950

21. Przebudowa/rozbudowa drogi woj. Nr 890 w miejscowości Krościenko w km ok 24+970 do 25+175

22. Przebudowa drogi woj. Nr 894 w miejscowości Polańczyk w km ok 11+100 do 14+440

23. Przebudowa drogi woj. Nr 894 w miejscowości Polana w km ok 36+270 do 39+100

24. Przebudowa drogi woj. Nr 896 na odcinku Czarna - Lutowiska w km ok 17+040 do 26+300

25. Przebudowa drogi woj. Nr 897 w miejscowości Żubracze w km ok    61+100 do 62+991

26. Przebudowa drogi woj. Nr 897 na odcinku Majdan - Cisna w km ok    65+220 do 67+220

27. Przebudowa drogi woj. Nr 897 na odcinku Cisna - Dołżyca w km ok    67+350 do 69+910

Cele projektu

Zakładane efekty:

Likwidacja szkód powodziowych na DW: 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach pozwoli na poprawę komunikacyjności na terenie WP, przywróci dostępność mieszkańców do ośrodków gminnych oraz infrastruktury szkolnej. Zadanie ograniczy objazdy spowodowane zamknięciami dróg, zapewni prowadzenie agroturystyki i polepszy dostępność obecnie ograniczonych obszarów województwa.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego