Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 5

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2018-06-11 11:30:59


Opublikowano: 2017-12-15

Tytuł projektu: Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk

Informacje ogólne

Wykonawca: SKANSKA S.A.

Całkowita wartość Projektu: 18 653 294,41 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 12 706 522,50 zł

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 2 242 327,50 

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 2 sierpnia 2016 r.

Zakończenie robót budowlanych: 15 grudnia 2017 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Przedmiotem inwestycji była budowa północnej obwodnicy miasta Sokołów Małopolski. Nowa trasa ma na celu skomunikowanie drogi wojewódzkiej nr 875 z węzłem „Sokołów Północ” drogi ekspresowej S19 oraz drogą powiatową nr 1366R r.

Zakres rzeczowy projektu

- budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej klasy G o długości 3,128 km

- budowa skrzyżowania typu małe rondo na DW 875 w km 52+563,78 wraz z przebudową

  wlotów drogi wojewódzkiej

- budowa 2 skrzyżowań częściowo skanalizowanych z drogą gminną i łącznikiem z drogą powiatową

- budowa odcinka drogi łączącej obwodnicę (łącznik) z istniejącą drogą powiatową nr 1366R

  o długości 725,00 m wraz z budową skrzyżowania zwykłego z drogą powiatową

- budowa połączenia ul. Akacjowej z ul. Polną

- budowa zjazdów indywidualnych (dojazdów do pól) równolegle po obu stronach obwodnicy wraz z „mijankami”

- budowa placu do zawracania (na końcu zjazdu)

- budowa 4 zjazdów z drogi wojewódzkiej, łącznika i ul. Polnej

- budowa chodników w rejonie ronda

- budowa ścieżek rowerowych w rejonie ronda i na odcinku po lewej stronie obwodnicy

- budowa drogi tłuczniowej wzdłuż łącznika z drogą powiatową od km 0+616,40 do km 0+654,70

- budowa odwodnienia drogi

- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu

- wykonanie oznakowania pionowego poziomego

Cele projektu

Celem głównym projektu jest polepszenie dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz poprawa dostępności i zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do: podwyższenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawy warunków ruchu oraz skrócenia czasu przejazdu samochodów. Wskutek realizacji projektu zwiększy się również potencjał oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu rzeszowskiego.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego