Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 5

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2024-02-06 14:54:16


Opublikowano: 2023-09-22

Tytuł projektu: Przebudowa i rozbudowa DW 865 na odcinku Koniaczów – Zapałów

Zadanie realizowane jest w ramach "Przebudowa/rozbudowa/budowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Sobiecin - Cieszanów" i współfinansowane jest z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.
Całkowita wartość Projektu: 258 459 674,53 PLN
Wartość dofinansowania: 219 690 723,34 PLN

Informacje ogólne

Wartość robót budowlanych: 73 640 264,61 zł
Wykonawca: EUROVIA Polska S.A.
Data podpisania umowy: 22.09.2023 r.
Czas realizacji zadania: 33 miesiące
Realizacja: 2023-2026

Ogólna charakterystyka projektu

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim, na terenie gminy Jarosław oraz gminy Wiązownica. Zadanie obejmuje przebudowę drogi o długości około 12 kilometrów od Koniaczowa do Zapałowa.
 

Zakres rzeczowy projektu

Inwestycja obejmuje między innymi:
- poszerzenie jezdni do 7,00 m,
- korektę geometryczną drogi po istniejącym śladzie,
- dostosowanie do wymaganej klasy G,
- przebudowę 8 skrzyżowań z drogami niższej kategorii,
- przebudowę istniejących chodników i budowę nowych chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych,
- przebudowę istniejących zatok autobusowych oraz budowę nowych przy przystankach
niewyposażonych w zatoki,
- rozbiórkę istniejącego mostu wraz z budową nowego w miejscowości Ryszkowa Wola,
- rozbiórkę istniejących wraz z budową nowych przepustów w liczbie 15,
- budowę i przebudowę zjazdów do nieruchomości przyległych do drogi wojewódzkiej,
- budowę oświetlenia drogowego,
- wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego,
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną rozbudową oraz wykonanie nowych
nasadzeń,
- wykonanie utwardzonych poboczy o szerokości 0,5 m wraz z umocnionymi poboczami gruntowymi.
 

Cele projektu

Zadanie zbiorcze pod nazwą „Przebudowa/rozbudowa/budowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Sobiecin – Cieszanów” jest przewidziane do złożenia wniosku do programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Docelowo zmodernizowane zostaną 32 kilometry jednej z najbardziej obciążonych transportem dróg na Podkarpaciu. DW865 łączy drogi krajowe nr 94 i 77 w Jarosławiu z drogą krajową nr 17 w Bełżcu.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego