Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 4

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2020-04-29 12:02:09


Opublikowano: 2019-09-30

Tytuł projektu: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Kąty - Krempna - Świątkowa Mała - Grab - Granica Państwa w m. Jasło

Inwestycja realizowana w ramach zadania "Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów jasielskiego, bardejowskiego, i świdnickiego z korytarzami TEN-T"

Informacje ogólne

W ramach zadania (po stronie polskiej):

nowy odcinek DW 992 w Jaśle:

- budowa 2,1 km nowego odcinka drogi wojewódzkiej

- budowa zatok autobusowych,

- budowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,

- budowa jezdni dodatkowych

- budowa ciągu pieszo rowerowego

- przebudowa/budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- budowa oświetlenia ulicznego,

- przebudowa stacji pomiarowej,

- przebudowa kolidujących odcinków istniejącej infrastruktury technicznej (sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, sanitarnej, gazowej).

Montaż finansowy (po stronie polskiej):

               16 067 971,00     EFRR (INTERREG V-A Polska Słowacja),

               10 541 003,00     Województwo,

                 4 190 000,00     Miasto Jasło,

                 2 246 582,00     Powiat jasielski,

Wykonawca robót     Przedsiębiorstwo Robót  Drogowo i Mostowych w Jaśle

Umowa (buduj) z dnia          23.07.2019r.

Przekazanie placu budowy   05.08.2019r.

Termin zakończenia robót    30.11.2020r.

 Zakończenie finansowe        21.12.2020r.

 Inżynier kontraktu     Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji

W ramach zadania po stronie słowackiej:

modernizacja:

drogi III / 3490 Raslavice - Lopúchov - Stuľany
drogi III / 3500 Stuľany - Kuková

Montaż finansowy po stronie słowackiej:

                2 099 999,76 €     EFRR

                 247 058,79 €     Budżet Państwa

                 123 529,41 €     Kraj Preszowski

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego