Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 18

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2023-06-22 10:02:50


Opublikowano: 2022-09-30

Tytuł projektu: Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków

Projekt jest współfinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Informacje ogólne

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Nabór wniosków do pierwszego etapu trwał do 30 września 2020 roku. 

W ramach programu Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich aktualnie realizuje projekt pn. "Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich Nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków".

Przyznane wsparcie przez Prezesa Rady Ministrów: 100 000 000,00 zł

Szacowany koszt inwestycji wg Województwa Podkarpackiego: 114 479 000,00 zł

Okres realizacji: 2021 - 2022

Zakres rzeczowy projektu

Wykaz zadań:

1. Przebudowa drogi woj. nr 992  w miejscowości Świątkowa Wielka w km ok. 37+819 do 37+995
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 58+250 do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400 oraz przebudową/rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Barycz
3. Przebudowa drogi woj. nr 989 na odcinku Strzyżów – Godowa w km ok. 1+150 do 6+200
4. Przebudowa drogi woj. nr 989 w miejscowości Lutcza w km ok. 10+800 do 11+980 (odcinek 11+560 - 11+930
5. Przebudowa drogi woj. nr 992 na odcinku Grab – Ożenna w km ok. 44+290 do 45+090
6. Przebudowa drogi woj. nr 993 na odcinku Wola Cieklińska – Pielgrzymka w km ok. 16+300 do km 19+840
7. Przebudowa drogi woj. nr 887 w miejscowości Szklary w km ok. 33+240 do 34+060
8. Przebudowa drogi woj. nr 835 w miejscowości Nozdrzec w km ok. 192+700 do 194+100
9. Przebudowa drogi woj. nr 835 na odcinku Wara – Niewistka w km ok. 199+150 do 202+000
10. Przebudowa drogi woj. nr 835 na odcinku Niewistka – Krzemienna w km ok. 203+300 do 206+500
11. Przebudowa drogi woj. nr 835 w miejscowości Jabłonka w km ok. 214+810 do 215+470
12. Przebudowa drogi woj. nr 897 w miejscowości Wisłok Wielki w km ok. 21+400 do 26+300
13. Przebudowa/rozbudowa drogi woj. nr 897 w miejscowości Wola Michowa w km ok. 47+700 do 58+900
14. Przebudowa/rozbudowa drogi woj. nr 895 w miejscowości Solina w km ok. 12+650 do 12+700
15. Rozbudowa drogi woj. nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od km ok. 17+090 do km ok. 17+700 wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Wołkowyja
16. Przebudowa/rozbudowa drogi woj. nr 890 w miejscowości Krościenko w km ok. 24+400 do 24+570
17. Przebudowa/rozbudowa drogi woj. nr 890 w miejscowości  Krościenko w km ok. 24+570 do 24+950
18. Przebudowa/rozbudowa drogi woj. nr 890 w miejscowości Krościenko w km ok. 24+970 do 25+150
19. Przebudowa drogi woj. nr 894 w miejscowości Polana w km ok. 36+270 do 39+100
20. Przebudowa drogi woj. nr 896 na odcinku Czarna – Lutowiska w km 17+040 do 26+300
21. Przebudowa drogi woj. nr 897 w miejscowości Żubracze w km ok. 61+100 do 64+450
22. Przebudowa drogi woj. nr 897 na odcinku Majdan – Cisna w km ok. 65+220 do 67+220
23. Przebudowa drogi woj. nr 897 na odcinku Cisna – Dołżyca w km ok. 67+350 do 69+910
24. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 991 na odcinku Krasna - Węglówka w km ok. 4+000 do 7+320 i w km 7+820 do 9+120
25. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 992 na odcinku Kąty –Krempna –Grab w km ok. 21+895 do 31+700

Cele projektu

Zakładane efekty:

Likwidacja szkód powodziowych na DW: 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach pozwoli na poprawę komunikacyjności na terenie WP, przywróci dostępność mieszkańców do ośrodków gminnych oraz infrastruktury szkolnej. Zadanie ograniczy objazdy spowodowane zamknięciami dróg, zapewni prowadzenie agroturystyki i polepszy dostępność obecnie ograniczonych obszarów województwa.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego