Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 18

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2024-02-09 14:52:25


Opublikowano: 2023-09-22

Tytuł projektu: Przebudowa/rozbudowa/budowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Sobiecin - Cieszanów

Informacje ogólne

Pojekt jest współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.
Całkowita wartość projektu: 258 459 674,53 PLN
Wartość dofinansowania: 219 690 723,34 PLN
Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

W ramach projektu realizowane są 4 zadania:

1. Budowa nowego odcinka DW 865 Sobiecin-Koniaczów
Wykonawca: Mosty Łódź S.A.
Wartość robót budowlanych: 33 770 995,65 PLN
Inżynier kontraktu: ZDI Sp. z o.o.
Realizacja: 2023-2025
2. Przebudowa i rozbudowa DW 865 na odcinku Koniaczów-Zapałów
Wykonawca: Eurovia POLSKA S.A.
Wartość robót budowlanych: 73 640 264,61 PLN
Inżynier kontraktu: ZDI Sp. z o.o.
Realizacja: 2023-2026
3. Przebudowa/rozbudowa DW 865 na odcinku Zapałów-Lipina
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. w Dębicy
Wartość robót budowlanych: 39 240 375,00 PLN
Inżynier kontraktu: ZDI Sp. z o.o.
Realizacja: 2023-2025
4. Przebudowa/rozbudowa DW 865 na odcinku Oleszyce-Cieszanów
Wykonawca: (w trakcie postępowania przetargowego)
Wartość robót budowlanych:
Inżynier kontraktu:
Realizacja:

Cele projektu

Realizacja inwestycji doprowadzi do lepszego skomunikowania wschodniej części województwa podkarpackiego z krajowym układem drogowym. Zwiększona zostanie dostępność komunikacyjna wraz z dostosowananiem do wykonywania codziennych przewozów publicznego trapnsprtu zbiorowego. Ułatwiony zostanie również dostęp do przejść granicznych z Ukrainą oraz połączenie z województwem lubelskim.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego