Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 13

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2021-02-19 09:52:25


Opublikowano: 2020-05-20

Tytuł projektu: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Projekt współfinansowany z pożyczki Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)

 

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Budimex S.A.

Inżynier Kontraktu: Inko Consulting Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 44 223 952,34 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 36 420 093,46 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 17.05.2017 r.

Data zakończenia robót budowlanych: 15.04.2020 r.

Okres realizacji: 2017-2020

 

Ogólna charakterystyka projektu

Długość wybudowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 2,81 km

Lokalizacja projektu: powiat mielecki, gmina m. Mielec, gmina Mielec.

Przedmiotem projektu jest budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 (od drogi wojewódzkiej nr 983 do drogi powiatowej Tuszów Narodowy – Mielec – Rzochów, w tym odcinka łącznicy P4) wraz z budową mostu na rzece Wisłoka z odcinkami dowiązania oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych umożliwiających funkcjonowanie tej drogi.

Zakres rzeczowy projektu

- budowa mostu przez rzekę Wisłoka

- budowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 983 w m. Rzędzianowice

- budowa 4-wlotowego skrzyżowania z drogą powiatową nr 1143R w m. Złotniki

- budowa łącznicy pomiędzy nowym odcinkiem drogi a ul. Henryka Sienkiewicza w Mielcu

- budowa dwóch 3-wlotowych rond w ramach połączenia projektowanej drogi z ul. Henryka Sienkiewicza w Mielcu (była droga wojewódzka nr 985) oraz wiaduktem nad ul. Henryka Sienkiewicza i linią kolejową nr 25

- budowa oświetlenia na skrzyżowaniach, odpowiedniego odwodnienia drogi oraz kanalizacji deszczowej, zjazdów indywidualnych do działek sąsiadujących

- zapewnienie ciągłości komunikacji pieszych w obrębie skrzyżowań i wiaduktu

 

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: G

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR4

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej województwa w ruchu drogowym poprzez budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej i stworzenie dodatkowej przeprawy mostowej przez rzekę Wisłoka. Inwestycja ma na celu usprawnienie ruchu w północnej części powiatu mieleckiego, poprawę przejazdu i rozładowanie dużego natężenia ruchu w m. Mielec, a w konsekwencji wzmocnienie spójności sieci drogowej oraz rozwój gospodarczy regionu.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego