Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 12

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2024-02-06 15:50:26


Opublikowano: 2023-09-22

Tytuł projektu: Przebudowa i rozbudowa DW 865 na odcinku Koniaczów – Zapałów

Zadanie realizowane w ramach projektu "Przebudowa/rozbudowa/budowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Sobiecin - Cieszanów" współfinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.
Całkowita wartość Projektu: 258 459 674,53 PLN
Wartość dofinansowania: 219 690 723,34 PLN
W ramach projektu realizowane są 4 zadania:
1. Budowa nowego odcinka DW 865 Sobiecin-Koniaczów
2. Przebudowa i rozbudowa DW 865 na odcinku Koniaczów-Zapałów
3. Przebudowa/rozbudowa DW 865 na odcinku Zapałów-Lipina
4. Przebudowa/rozbudowa DW 865 na odcinku Oleszyce-Cieszanów

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Wykonawca: Eurovia POLSKA S.A.
Inżynier kontraktu:
Wartość robót budowlanych: 73 640 264,61 PLN
Wartość dofinansowania:
Data podpisania umowy z Wykonawcą: 22.09.2023 r.
Realizacja: 2023-2026 (33 miesiące)

Ogólna charakterystyka projektu

Długość rozbudowywanego/przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej:11,96 km.
Lokalizacja projektu: województwo podkarpackie, w powiat jarosławski, na terenie gmin: Jarosław i Wiązownica.

Zakres rzeczowy projektu

Inwestycja obejmuje między innymi:
- poszerzenie jezdni do 7,00 m,
- korektę geometryczną drogi po istniejącym śladzie,
- dostosowanie do wymaganej klasy G,
- prozbudowę 8 skrzyżowań z drogami niższej kategorii,
- przebudowę istniejących chodników i budowę nowych chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż odcinka drogi,
- przebudowę istniejących zatok autobusowych oraz budowę nowych przy przystankach
niewyposażonych w zatoki,
- rozbiórkę istniejącego mostu wraz z budową nowego w miejscowości Ryszkowa Wola,
- rozbiórkę istniejących wraz z budową nowych przepustów w liczbie 15,
- budowę i przebudowę zjazdów do nieruchomości przyległych do drogi wojewódzkiej,
- budowę, przebudowę lub zabepziecznie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej,
- budowę oświetlenia drogowego,
- wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego,
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną rozbudową oraz wykonanie nowych
nasadzeń,
- wykonanie utwardzonych poboczy o szerokości 0,5 m wraz z umocnionymi poboczami gruntowymi.

Cele projektu

Realizacja inwestycji doprowadzi do lepszego skomunikowania wschodniej części województwa podkarpackiego z krajowym układem drogowym. Zwiększona zostanie dostępność komunikacyjna wraz z dostosowananiem do wykonywania codziennych przewozów publicznego trapnsprtu zbiorowego. Ułatwiony zostanie również dostęp do przejść granicznych z Ukrainą oraz połączenie z województwem lubelskim.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego