Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 10

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2020-11-13 11:31:41


Opublikowano: 2019-03-01

Tytuł projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Oleszyce - granica województwa: odcinek Lubaczów - Basznia Górna

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 od Lubaczowa do Baszni Górnej i drogi nr C142005 Szklo - Nowojawyczsk  „Expansion of the regional road No. 867: section from Lubaczow to Basznia Gorna and road No. C142005 Szklo - Novoyavorivsk” - LUBANOVO - PBU1/0340/16

Umowa o dofinansowanie: PLBU.02.01.00-18-0340/17-00 z dnia 28.09.2018

Informacje ogólne

Lider: PZDW w Rzeszowie

Partner: Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa

Całkowita wartość Projektu: 2 536 499,99 Euro

Całkowita długość modernizowanej drogi: 9,41 km

Planowane zakończenie inwestycji: 2020 rok

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego