Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 1

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2018-06-25 19:21:04


Opublikowano: 2017-11-08

Tytuł projektu: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze

Informacje ogólne

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki

Całkowita wartość Projektu: 9 513 738,36 

Wartość dofinansowania z EFRR: 8 086 677,57 zł

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 2 marca 2017 r.

Zakres rzeczowy projektu

- rozbudowa skrzyżowania z drogą krajową nr 19 w formie ronda łączącego 2 odcinki DW 861 wraz z odcinkami nawiązania

- przebudowa/rozbudowa drogi klasy Z o parametrach pozwalających do przenoszenia obciążeń od pojazdów o nacisku 100 kN/oś, z uwzględnieniem 20% udziału pojazdów o obciążeniu osi 115 kN, o łącznej długości ok. 4,1 km

- przebudowa sześciu jednopoziomowych skrzyżowań z drogami gminnymi

- budowa/przebudowa chodników

- przebudowa/rozbudowa zjazdów publicznych i indywidualnych

- przebudowa/rozbudowa przepustów pod drogą 

- przebudowa/rozbudowa elementów odwodnienia drogi

- budowa/przebudowa oświetlenia ulicznego w obrębie skrzyżowania z DK 19

- budowa/przebudowa zatok autobusowych

- przebudowa kolizji z sieciami uzbrojenia terenu

- zastosowanie usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami, m.in.: obniżenia krawężników na przecięciu ciągów pieszych z drogami i zjazdami, ułatwiające poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich

- inne prace o charakterze pomocniczym i towarzyszącym 

Cele projektu

Podstawowym celem projektu jest poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym poprzez modernizację istniejącej infrastruktury drogi wojewódzkiej nr 861 w miejscowości Jeżowe: od skrzyżowania z DK 19 do planowanego węzła „Podgórze” na S19. Do celów szczegółowych projektu należy m.in.: aktywizacja gospodarcza regionu poprzez uzyskanie dobrego połączenia drogi krajowej z budowaną drogą ekspresową S19, skrócenie czasu przejazdu pojazdów, jak również poprawa bezpieczeństwa ruchu na rozbudowywanym odcinku.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego