Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 1

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2018-06-25 14:43:47


Opublikowano: 2017-12-12

Tytuł projektu: Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów–Lubaczów–granica państwa

Informacje ogólne

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 34 079 635,85

Wartość dofinansowania z EFRR: 28 967 690,42 zł

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 3 286 670,00

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 10 sierpnia 2016 r.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 30 sierpnia 2019 r.

Cele projektu

Podstawowym celem jest poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym. Realizacja projektu poprawi układ komunikacyjny regionu i wyprowadzi ruch z centrum miejscowości Lubaczów. Zadanie to wpłynie na poprawę spójności sieci drogowej i zniweluje efekt jej fragmentaryzacji.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego