Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 1

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2018-05-05 00:16:47


Opublikowano: 2017-12-15

Tytuł projektu: Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk

Informacje ogólne

Wykonawca: SKANSKA S.A.

Całkowita wartość Projektu: 18 653 294,41 

Wartość dofinansowania z EFRR: 12 706 522,50 zł

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 2 242 327,50 

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 2 sierpnia 2016 r.

Zakończenie robót budowlanych: 15 grudnia 2017 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Celem głównym projektu jest polepszenie dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz poprawa dostępności i zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do: podwyższenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawy warunków ruchu oraz skrócenia czasu przejazdu samochodów. Wskutek realizacji projektu zwiększy się również potencjał oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu rzeszowskiego.

Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem inwestycji była budowa północnej obwodnicy miasta Sokołów Małopolski. Nowa trasa ma na celu skomunikowanie drogi wojewódzkiej nr 875 z węzłem „Sokołów Północ” drogi ekspresowej S19 oraz drogą powiatową nr 1366R r.

Inwestycja objęła m.in.:

- budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej klasy G o długości 3,128 km

- budowę skrzyżowania typu małe rondo na DW 875 w km 52+563,78 wraz z przebudową

  wlotów drogi wojewódzkiej

- budowę 2 skrzyżowań częściowo skanalizowanych z drogą gminną i łącznikiem z drogą powiatową

- budowę odcinka drogi łączącej obwodnicę (łącznik) z istniejącą drogą powiatową nr 1366R

  o długości 725,00 m wraz z budową skrzyżowania zwykłego z drogą powiatową

- budowę połączenia ul. Akacjowej z ul. Polną

- budowę zjazdów indywidualnych (dojazdów do pól) równolegle po obu stronach obwodnicy wraz z „mijankami”

- budowę placu do zawracania (na końcu zjazdu)

- budowę 4 zjazdów z drogi wojewódzkiej, łącznika i ul. Polnej

- budowę chodników w rejonie ronda

- budowę ścieżek rowerowych w rejonie ronda i na odcinku po lewej stronie obwodnicy

- budowę drogi tłuczniowej wzdłuż łącznika z drogą powiatową od km 0+616,40 do km 0+654,70

- budowę odwodnienia drogi

- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu

- wykonanie oznakowania pionowego poziomego

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego