Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Starszy referent – Wydział Tras Rowerowych


Wersja: 4

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-05-26 13:43:18


Starszy referent – Wydział Tras Rowerowych


INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

Rzeszów  dn. 26.05.2022 r.

 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Starszy referent – Wydział Tras Rowerowych
………………………………………………………….
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru 11/2022 (z terminem składania ofert do 15.05.2022 r.) na ww. stanowisko został wybrany:

Pani Natalia Bator  zam. Rzeszów

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Natalia Bator spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że w/w kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje i umiejętności do wykonywania pracy na stanowisku Starszy referent – Wydział Tras Rowerowych

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso