Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Specjalista – Wydział Inwestycji Wieloletnich.


Wersja: 3

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-02-18 15:38:19


Specjalista – Wydział Inwestycji Wieloletnich.


INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

Rzeszów  dn. 18.02.2022 r.

 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

ul. B. Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

Specjalista – Wydział Inwestycji Wieloletnich

………………………………………………………….

(nazwa stanowiska pracy)

 

              Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru 1/2022 (z terminem składania ofert do 17.01.2022r.) na ww. stanowisko urzędnicze nie został wybrany żaden kandydat.

Uzasadnienie :
W terminie wskazanym na składanie aplikacji kandydackich złożona została 1 oferta kandydacka. Kandydat, który złożył ofertę i został zakwalifikowany do następnego etapu rekrutacji zrezygnował  z uczestniczenia w kolejnym etapie naboru.

W związku z powyższym nabór 2/2022 został zakończony bez rozstrzygnięcia

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso