Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Starszy specjalista – Wydział Dokumentacji Technicznej


Wersja: 3

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-05-31 14:43:26


Starszy specjalista – Wydział Dokumentacji Technicznej


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów, dnia 26.05.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Starszy specjalista – Wydział Dokumentacji Technicznej
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)


Informujemy, że na ww. stanowisko pracy wpłynęła jedna oferta – ogłoszenie o naborze nr 24/2022 (z terminem składania ofert do dnia 23.05.2022 r.).

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso