Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Starszy referent – Wydział Tras Rowerowych


Wersja: 3

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-05-20 15:21:11


Starszy referent – Wydział Tras Rowerowych


LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

Rzeszów, dnia 20.05.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. B. Żeleńskiego 19a , 35-105 RZESZÓW

Starszy referent – Wydział Tras Rowerowych

..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)


Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się nw. kandydatki spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu  o naborze Nr 21/2022 z terminem składania ofert do dnia  11.05.2022 r.

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Natalia Bator Rzeszów

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso