Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Specjalista – Wydział Kadr i Płac


Wersja: 2

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-02-01 13:53:10


Specjalista – Wydział Kadr i Płac


LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

Rzeszów, dnia 23.01.2021 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. B. Żeleńskiego 19a , 35-105 RZESZÓW

Starszy referent – Wydział Kadr i Płac

..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)


Informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze 3/2022 z terminem składania ofert do dnia  24.01.2022 r.

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Maria Wcisło Sokołów  Młp.

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso