Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Starszy specjalista – Wydział Inwestycji Wieloletnich


Wersja: 2

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2023-10-19 15:22:08


Starszy specjalista – Wydział Inwestycji Wieloletnich


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów, dnia 19.10.2023 r.

 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Starszy specjalista – Wydział Inwestycji Wieloletnich
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się nw. kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Nr 33/2023 z terminem składania ofert do dnia 13.10.2023 r.

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Jerzy Biały   Szówsko
2. Joanna Miernik  Wysoka Głogowska
1. Edyta Stachowicz-Rozborska  Rzeszów