Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Starszy referent – Wydział Nieruchomości


Wersja: 2

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2023-10-12 15:55:12


Starszy referent – Wydział Nieruchomości


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Rzeszów dn. 12.10.2023 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Starszy referent – Wydział Nieruchomości
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru 29/2023 (z terminem składania ofert do 03.10.2023 r.) na ww. stanowisko urzędnicze nie został wybrany żaden kandydat.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W terminie wskazanym na składanie aplikacji kandydackich  wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze Nr 29/2023.

W związku z powyższym nabór nr 28/2023 został zakończony bez rozstrzygnięcia.

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso