Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Wydział Inwestycji Wieloletnich


Wersja: 2

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2023-04-07 08:30:40


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Wydział Inwestycji Wieloletnich


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów dn. 06.04.2023 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Wydział Inwestycji Wieloletnich
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że na ww. stanowisko pracy nie wpłynęła żadna oferta – ogłoszenie o naborze nr 16/2023 z terminem składania ofert do dnia 03.04.2023 r.