Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Specjalista/Starszy specjalista – Wydział Kadr i Płac


Wersja: 2

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2023-03-24 11:39:34


Specjalista/Starszy specjalista – Wydział Kadr i Płac


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów, dnia 24.03.2023 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Specjalista/Starszy specjalista – Wydział Kadr i Płac
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się nw. kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeni o naborze Nr 14/2023 z terminem składania ofert do dnia 23.03.2023 r.

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Aneta Stańko Rzeszów