Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Specjalista/starszy referent – Wydział Dokumentacji Technicznej


Wersja: 2

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2023-03-28 08:45:16


Specjalista/starszy referent – Wydział Dokumentacji Technicznej


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów dn. 27.03.2023 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Specjalista/starszy referent – Wydział Dokumentacji Technicznej
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że na ww. stanowisko pracy nie wpłynęła żadna oferta – ogłoszenie o naborze nr 13/2023 z terminem składania ofert do dnia 22.03.2023 r.