Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Starszy referent – Kancelaria Ogólna


Wersja: 2

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2022-09-22 15:14:29


Starszy referent – Kancelaria Ogólna


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

Rzeszów, dnia 22.09.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

Starszy referent – Kancelaria Ogólna
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się nw. kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeni o naborze Nr 50/2022 z terminem składania ofert do dnia 12.09.2022 r.:

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Aneta Grochowicz Rzeszów
2. Beata Cieszyńska-Kraus Rzeszów
3. Ewelina Zabawska Sołonka
4. Izabela Baran Rzeszów
5. Kinga Szczudło Rzeszów
6. Marlena Kamińska Rzeszów
7. Monika Sierżęga Łukawiec

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso