Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Starszy referent – Wydział Tras Rowerowych


Wersja: 2

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2022-05-20 15:12:08


Starszy referent – Wydział Tras Rowerowych


LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów, dnia 20.05.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. B. Żeleńskiego 19a , 35-105 RZESZÓW

 

Starszy referent – Wydział Tras Rowerowych

..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)


Informuję, że na ww. stanowisko pracy nie wpłynęła żadna oferta – ogłoszenie o naborze nr 20/2022 z terminem składania ofert do 11.05.2022 r.

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso