Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Starszy referent – Wydział Inwestycji Wieloletnich


INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

Rzeszów  dn. 18.02.2022 r.

 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

ul. B. Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

Starszy referent – Wydział Inwestycji Wieloletnich

………………………………………………………….

(nazwa stanowiska pracy)

 

              Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru 1/2022 (z terminem składania ofert do 17.01.2022r.) na ww. stanowisko została wybrana 

Pani Elżbieta Porada  zam. Trzebownisko.
imię i nazwisko kandydata, miejsce zamieszkania

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani  Elżbieta Porada spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. 
W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że w/w kandydat posiada odpowiednie predyspozycje i umiejętności do wykonywania pracy na stanowisku Starszy referent – Wydział Inwestycji Wieloletnich .

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2022-01-05 15:24:26

Data modyfikacji: 2022-02-18 15:34:29

Wersja: 4 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2022-01-05 15:24:27
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2022-02-09 10:25:45
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2022-02-18 15:34:30
Podgląd