Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Starszy referent – Wydział Inżynierii Ruchu


INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

Rzeszów  dn. 23.03.2022 r.

 

 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

ul. B. Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

Specjalista – Wydział Inżynierii Ruchu

………………………………………………………….

(nazwa stanowiska pracy)

 

               Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru 22/2021 (z terminem składania ofert do 27.12.2021 r.) na ww. stanowisko urzędnicze nie został wybrany żaden kandydat.

Uzasadnienie:

W terminie wskazanym na składanie aplikacji kandydackich złożona została 1 oferta kandydacka. Kandydat, który złożył ofertę i został zakwalifikowany do następnego etapu rekrutacji zrezygnował  z uczestniczenia w kolejnym etapie naboru.

W związku z powyższym nabór 22/2021 został zakończony bez rozstrzygnięcia.

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-12-15 12:23:42

Data modyfikacji: 2022-03-24 15:42:59

Wersja: 5 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2021-12-15 12:23:45
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2021-12-15 12:25:41
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2022-01-26 08:31:33
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2022-01-26 08:33:14
Podgląd