Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Specjalista – Wydział Finansowo-Księgowy


INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

Rzeszów  dn. 29.11.2021 r.

 

 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

ul. B. Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

Specjalista – Wydział Finansowo-Księgowy

………………………………………………………….

(nazwa stanowiska pracy)

 

              Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru 19/2021 (z terminem składania ofert do 03.11.2021r.) na ww. stanowisko została wybrana 

Pani Magdalena Nosek zam. Rzeszów
imię i nazwisko kandydata, miejsce zamieszkania

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Magdalena Nosek spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. 
W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że w/w kandydat posiada odpowiednie predyspozycje i umiejętności do wykonywania pracy na stanowisku Specjalista – Wydział Finansowo-Księgowy.
 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-10-22 14:50:32

Data modyfikacji: 2021-11-30 10:12:45

Wersja: 6 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2021-10-22 14:50:33
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2021-10-22 14:50:59
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2021-10-22 14:51:38
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2021-11-30 10:12:46
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2021-11-30 10:16:01
Podgląd