Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Specjalista – Rejon Dróg Wojewódzkich w Łańcucie


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Rzeszów dn. 09.10.2023 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Specjalista – Rejon Dróg Wojewódzkich w Łańcucie
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru 28/2023 (z terminem składania ofert do 14.09.2023 r.) na ww. stanowisko urzędnicze nie został wybrany żaden kandydat.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat, który uczestniczył w postępowaniu kwalifikacyjnym, w ocenie Komisji rekrutacyjnej nie spełnia w zadowalającym stopniu wymagań i oczekiwań stawianych osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku, którego nabór dotyczył.

W związku z powyższym nabór nr 28/2023 został zakończony bez rozstrzygnięcia.

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2023-09-01 14:18:18

Data modyfikacji: 2023-10-09 14:01:24

Wersja: 3 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2023-09-01 14:18:19
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2023-09-22 09:22:41
Podgląd