Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Starszy referent / Specjalista – Wydział Inwestycji Wieloletnich


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Rzeszów dn. 04.10.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Starszy referent /Specjalista – Wydział Inwestycji Wieloletnich
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru 49/2022  na 2 wolne stanowiska pracy (z terminem składania ofert do 16.09.2022 r.) na ww. stanowisko została wybrana 

Pani Marta Olejarz zam. Rzeszów

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Marta Olejarz spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. 
W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że w/w kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje i umiejętności do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem.
 

Z-CA DYREKTORA
mgr inż. Krzysztof Siwek


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2022-08-30 12:43:53

Data modyfikacji: 2022-10-04 15:05:38

Wersja: 3 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2022-08-30 12:43:53
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2022-09-21 18:27:49
Podgląd