Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Specjalista – Wydział Inwestycji Wieloletnich


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Rzeszów dn. 23.08.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Specjalista – Wydział Inwestycji Wieloletnich
………………………………………………………….
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru 44/2022 (z terminem składania ofert do 5.08.2022 r.) na ww. stanowisko urzędnicze nie został wybrany żaden kandydat.

Uzasadnienie:

Kandydat, który uczestniczył w postępowaniu kwalifikacyjnym, w ocenie Komisji rekrutacyjnej nie spełniał w zadowalającym stopniu wymagań i oczekiwań stawianych osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku, którego nabór dotyczył.

W związku z powyższym nabór 44/2022 nie został rozstrzygnięty.

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2022-07-19 13:19:32

Data modyfikacji: 2022-08-24 09:11:43

Wersja: 3 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2022-07-19 13:19:33
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2022-08-16 14:32:38
Podgląd