Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Specjalista – Wydział Inżynierii Ruchu


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Rzeszów dn. 28.06.2022 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Specjalista – Wydział Inżynierii Ruchu
………………………………………………………….
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru 34/2022 (z terminem składania ofert do 23.06.2022 r.) na ww. stanowisko urzędnicze nie został wybrany żaden kandydat.

Uzasadnienie:

W terminie wskazanym na składanie aplikacji kandydackich nie wpłynęła żadna oferta.

Nabór Nr 34/2022 został zakończony bez rozstrzygnięcia.

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2022-06-06 14:01:15

Data modyfikacji: 2022-06-29 15:12:09

Wersja: 4 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2022-06-06 14:01:17
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2022-06-06 14:06:22
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2022-06-28 13:19:49
Podgląd